Reglamentacja działalności hazardowej wprowadzona została unormowaniami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Naruszenie unormowań tej ustawy jest przedmiotem sankcjonowania w rozdziale 9 kodeksu karnego skarbowego, w tym w szczególności art. 107 kks. Od wejścia w życie przywołanej ustawy istnieją liczne spory dotyczące skuteczności przepisów szczególnych, wypełniających blankietową normę zawartą w art. 107kks (w szczególności art. 14 i 6 u.g.h.) i w konsekwencji możliwością karania jednostek na tej podstawie.

Przez lata obowiązywania ustawy, Kancelaria w sprawach wszczynanych przez urzędy celne lub prokuratury, toczących się następnie przed wydziałami karnymi sądów powszechnych, a także Sądem Najwyższym, reprezentowała i broniła liczne podmioty, którym stawiany był zarzut naruszenia art. 107 kks. Lata doświadczeń pozwoliły na wykształcenie linii obrony opartej na szerokim wachlarzu argumentów, która uwzględniając zmieniające się realia prawne (najnowsza nowelizacja ustawy z 15 grudnia 2016 r.) i okoliczności konkretnej sprawy, wciąż pozwala na skuteczne odpieranie zarzutów naruszenia spornego przepisu.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie zarówno w reprezentacji spółek (występujących w postępowaniach w roli interwenienta), jak i podmiotów indywidualnych (podejrzanych i oskarżonych w sprawie).