Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz firm z branży farmaceutycznej zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych. Nasi prawnicy przygotowują, opiniują i negocjują umowy dystrybucyjne jak i marketingowe, a także związane z tym umowy licencyjne. Udzielamy porad w zakresie szeroko pojętego prawa konkurencji, w szczególności ochrony prawnej przed podrabianiem produktów oraz nieuczciwą reklamą. Pomagamy w nabywaniu, a także w zbywaniu wszelkich niezbędnych praw do produktów farmaceutycznych.

Oferujemy obsługę prawną procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek opieki zdrowotnej.

Świadczona przez naszą Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa farmaceutycznego i wyrobów medycznych obejmuje doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne, w tym zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą.