Kancelaria  dysponuje bogatym doświadczeniem zarówno w przygotowywaniu  projektów umów  indywidualnych od podstaw, uwzględniających specyfikę działalności naszych Klientów, jak również w zakresie opiniowania umów indywidulanych już zredagowanych i wprowadzenia do nich odpowiednich poprawek. W zakresie działania naszej Kancelarii znajduje się przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności umów sprzedaży, dostawy, najmu i dzierżawy (w tym najmu powierzchni wielkopowierzchniowych), umów z zakresu transportu i logistyki, ochrony środowiska, energetyki, usług telekomunikacyjnych, branży budowlanej jak i innych nienazwanych umów.

Zdobyta wiedza teoretyczna, a co za tym idzie wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam oprócz samego przygotowania umowy, wskazać klientowi zagrożenia wynikające z podejmowanej czynności prawnej, czy też  alternatywną drogę rozwiązania istniejącego problemu.

Kancelaria zapewnia ponadto wsparcie prawne Klientów w procesie weryfikacji należytej realizacji zobowiązań kontraktowych przez ich kontrahentów oraz prowadzenia pozasądowych procedur związanych z roszczeniami w powyższym zakresie.