Kancelaria prowadzi liczne sprawy z zakresu postępowania w sprawach małżeńskich, postępowania w sprawach ze stosunku między rodzicami i dziećmi oraz sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli.

W praktyce najczęściej spotykanym rodzajem spraw są sprawy o orzeczenie rozwodu, orzeczenie alimentów, powierzenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem. Podkreślenia wymaga, że sala rozpraw nie jest jedynym forum rozwiązywania tego typu sporów. Kancelaria prowadząc sprawy z tego zakresu prawa podejmuje starania celem doprowadzenia do ich polubownego zakończenia w zgodzie z oczekiwaniami Klienta.

Obsługa Kancelarii obejmuje zatem zarówno zastępstwo prawne na etapie przedsądowym oraz sądowym w ramach właściwego trybu postępowania.