Spory na tle ustawy o grach hazardowych sięgającą początku 2010 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. Od tego czasu Kancelaria wyspecjalizowała grupę prawników, na co dzień zajmujących się rozwiązywaniem problemów prawnych, wynikłych na tle przedmiotowej ustawy, a które swym zakresem dotykają różnych gałęzi prawa. Świadczenie usług z zakresu prawa hazardowego obejmuje reprezentowanie podmiotów przy sporach dotyczących całego przekroju postępowań toczących się przed organami administracji publicznej (NUC, DIC ), a także sądowo-administracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), karno- skarbowych (przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym).

Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co w wielu przypadkach doprowadziło do wymiernych sukcesów w postępowaniach przed krajowymi organami i sądami. Takie doświadczenie pozwala oferować profesjonalne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień.

Przekrój podejmowanych zagadnień z zakresu prawa hazardowego, długoletnie doświadczenie, wyspecjalizowany zespół prawników, stanowi o fakcie, że Kancelaria Budnik, Posnow i Partnerzy jest jedną z czołowych kancelarii zajmujących się kompleksową obsługą podmiotów z branży hazardowej.