Spory pracownicze (reprezentowanie pracowników oraz pracodawców), zbiorowe prawo pracy, tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy, przygotowywanie projektów umów to tylko przykładowy wachlarz usług Kancelarii w zakresie prawa pracy. Liczne sprawy sądowe, ale również przykłady ugodowego zakończenia sporów, pozwoliły nabyć Kancelarii niezbędnego dla tego rodzaju spraw doświadczenia.

Kancelaria oferuje również obsługę prawną firm transportowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy dotyczącego kierowców (krajowych i międzynarodowych). Specyfika tego rodzaju branży oraz stopień skomplikowania zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, czy chociażby ryczałtami za nocleg dla kierowców niewątpliwie na pewnym etapie działalności przedsiębiorstwa transportowego wymagają niemalże stałego udziału prawnika. Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm spedycyjnych (transportowych).

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną Agencji Pracy Tymczasowej. Nabyte doświadczenie pozwala nam zaoferować Państwu obsługę prawną również na tym polu współpracy.