Kancelaria świadczy pomoc przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Kancelaria oferuje doradztwo oraz udział w postępowaniach administracyjnych służących m.in. uzyskaniu zezwoleń na pracę świadczoną przez cudzoziemców, a także zezwoleń na ich pobyt czasowy na terytorium Polski.