Nieodłącznym, a niejednokrotnie bardzo skomplikowanym, elementem funkcjonowania każdego podmiotu, występującego w obrocie prawnym, są kwestie związane z zobowiązaniami podatkowymi, jak również dotyczące ubezpieczeń społecznych. Problematyka ta regulowana jest przez bardzo dużą ilość różnego rodzaju aktów prawnych, bardzo często specyficznych dla tych tylko gałęzi prawa. Ze względu na swoją materię, dziedziny związane z regulacjami podatkowymi oraz dotyczące ubezpieczeń społecznych wymagają nie tylko biegłej znajomości wielu przepisów prawnych, ale również sporej skrupulatności i umiejętności analitycznego myślenia. Dostrzegając potrzebę wysokiej jakości świadczonych usług, dotyczących tej problematyki, Kancelaria wyselekcjonowała zespół wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych. Mnogość i różnorodność spraw dotyczących tej dziedziny prawa pozwoliły Kancelarii na zdobycie niezbędnego doświadczenia, rzutującego na wysoki poziom świadczonej pomocy prawnej.

W ramach obsługi prawnej naszych Klientów, prawnicy Kancelarii podejmują się sporządzania opinii prawnych z zakresu regulacji dotyczących obciążeń podatkowych. Służą również doradztwem w zakresie przygotowania umów i dokonywania działań w kierunku minimalizacji obciążeń podatkowych. Zespół prawników Kancelarii zapewnia również kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Adwokaci i radcy prawni sporządzają niezbędne wnioski, odwołania, skargi, skargi kasacyjne, jak również inne środki ochrony prawnej, służące zabezpieczeniu interesów naszych Klientów.