Adwokat Krzysztof Budnik, Partner

W 1983r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1985r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód sędziego.

W latach 1993-1997 poseł na Sejm R.P. II kadencji.  W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie w latach 1999-2000 doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu R.P. – Ministra Finansów. Od 1992r. radca prawny, a od 1998r. adwokat.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, bankowego, windykacji (egzekucyjnego), gospodarczego, cywilnego, spółek i handlowego.

Reprezentuje strony w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Absolwent Szkoły Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat Włodzimierz Posnow, Partner

W 1972r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1982r. doktor nauk prawnych. W 1974r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.
Od 1973r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również wykładowcą – na stanowisku profesora – w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego. Od 1996r. radca prawny, a od 2001r. adwokat. Obrońca i pełnomocnik w procesach karnych, ekspert z dziedziny prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego.

Radca Prawny Krzysztof Mitoraj, Partner

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi UWr na kierunku Prawo w Katedrze Postępowania Karnego.

Prowadzi badania w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym. Autor ponad 20 publikacji na temat prawnych aspektów innowacji technologicznych, administracji, prawa cywilnego, prawa pracy oraz procedury i prawa karnego.

Adwokat Denis Woźniak, Partner

W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Od 2011 do 2013 roku odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Wpisany od 2014r. na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego.

W ramach Kancelarii zajmuje się w szczególności prawem karnym, w tym prawem karnym skarbowym, jak również prawem administracyjnym, zwłaszcza w zakresie regulacji sektora gier hazardowych oraz prawem Unii Europejskiej.

Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.