W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Od 2011 do 2013 roku odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Wpisany od 2014r. na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego.

W ramach Kancelarii zajmuje się w szczególności prawem karnym, w tym prawem karnym skarbowym, jak również prawem administracyjnym, zwłaszcza w zakresie regulacji sektora gier hazardowych oraz prawem Unii Europejskiej.

Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.