Kancelaria oferuje możliwość odbycia płatnych praktyk wakacyjnych w roku 2015 w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.

Program praktyk w Kancelarii umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi dziedzinami prawa, w tym z prawem karnym, cywilnym, administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej. Zapewnia możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznych aspektów jej zastosowania (sporządzanie projektów pism, analiz prawnych, uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych) w realiach funkcjonowania Kancelarii Prawnej.

Czas trwania oraz wymiar praktyk będzie uzgadniany w trakcie wstępnej rozmowy w Kancelarii.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: sekretariat@kbpp.pl