A D W O K A C I    I   R A D C O W I E   P R A W N I

Adwokat Michał Skorupka

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Radca prawny Kamil Zołoteńki

Absolwent Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Adwokat Karolina Rzeźnicka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Patrycja Świgoń – Łuczak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Oktawia Budnik

Prawnik współpracujący.

A P L I K A N C I

Aplikant adwokacki Dariusz Derejczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Barbara Dorosz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Damian Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Ewa Szybińska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Igor Dynak

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Joanna Kaczorowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Lidia Kowalska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Maciej Mnitowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Michał Łasica

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Anna Łuczak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Paulina Gurgacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Sabina Gurgacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Paweł Wroński

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Sandra Rybak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Izabela Antkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Michał Sobczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Szymon Gancewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Ewelina Olejnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Anna Dzięciołowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

S E K R E T A R I A T

Asystentka Małgorzata Kot

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Asystentka Agnieszka Wołków

Asystentka Anna Tamuć

Asystentka Patrycja Grobelna

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

I N F O R M A T Y C Y

Administrator IT Rafał Siedlecki

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Informatyk Marcin Tomczyk