A D W O K A C I    I   R A D C O W I E   P R A W N I

Adwokat Katarzyna Antkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Patrycja Świgoń – Łuczak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Karolina Rzeźnicka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Anna Mitoraj

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Dariusz Derejczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Paulina Gurgacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Sabina Gurgacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Ewa Szybińska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Igor Dynak

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Agnieszka Skorupka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Doktor nauk prawnych.

Radca Prawny Maciej Kucmin

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

A P L I K A N C I

Aplikant radcowski Barbara Mikłaszewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Damian Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Maciej Mnitowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Michał Łasica

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Sandra Rybak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Izabela Antkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant adwokacki Ewelina Olejnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Artur Łabieniec

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Katarzyna Kozłowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikant radcowski Michał Kołsut

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aplikant radcowski Damian Lipiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Aplikant radcowski Maciej Wolski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

S E K R E T A R I A T

Asystentka Małgorzata Kot

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Asystentka Agnieszka Wołków

Asystentka Anna Tamuć