Katarzyna Kozłowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego.