Aplikant radcowski Małgorzata Czarnecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.