Aplikant radcowski Marta Jachymiak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.