Szymon Gancewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.