AKTUALNOŚCI

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH GRUPY OSÓB – KOMENTARZ EKSPERTA

Na obszarze prawa cywilnego chronione są pewne szczególnie cenne dla każdego człowieka wartości – dotyczą one osób fizycznych oraz osób prawnych. W kwestii ochrony dóbr osobistych grupy osób, adwokat Kancelarii – Paulina Gurgacz poproszona została […]

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A DANE OSOBOWE

Czy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., dalej jako „u.d.i.p.”) […]

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Dokładnie zapoznaliśmy się z każdą aplikacją i odbyliśmy wiele interesujących spotkań.

Gratulujemy nowym członkom Zespołu Kancelarii, a wszystkie osoby zainteresowane współpracą zachęcamy […]

DOBRE SĄSIEDZTWO – KOMENTARZ EKSPERTA

W dniu 24 września 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania […]

Jako jedyni we Wrocławiu udostępniamy naszym Klientom bezpieczny system informatyczny, który umożliwia wgląd do prowadzonych spraw. System umożliwia spersonalizowany dostęp do danych dotyczących spraw prowadzonych przez Kancelarię.
Każdy Klient ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest jego sprawa.

System online kbpp24.pl