Treść główna

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy, prawa osób, których te dane dotyczą oraz przybliża informacje o danych informatycznych – tzw. plikach cookies – wykorzystywanych w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem https://kbpp.pl, zwanej dalej Serwisem.

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuje się:

[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy, z siedzibą we Wrocławiu (50-032) przy ul. Piłsudskiego 43 lok. 1, e-mail: sekretariat@kbpp.pl, tel. 71 799 45 30.

[Inspektor Ochrony Danych]

Inspektorem Ochrony Danych w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy jest Pani Anna Tamuć-Wrońska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kbpp.pl

[Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Celem Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy jest dostarczanie Państwu usług prawnych na najwyższym poziomie.

W związku z powyższym Kancelaria Prawna dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W ramach wykonywania zawodu przez adwokata lub radcę prawnego zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Prawną w związku ze sporządzaniem opinii prawnych lub udzielaniem porad prawnych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – na tej podstawie prawnej Kancelaria Prawna przetwarza np. dane osobowe jej pracowników, bądź świadczy pomoc prawną z urzędu;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.

[Odbiorcy danych osobowych]

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być prawnicy – adwokaci
i radcowie prawni – którym ewentualnie zostało udzielone pełnomocnictwo substytucyjne
oraz aplikanci tychże zawodów, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Kancelarii Prawnej usługi księgowe, przewoźnicy pocztowi, firmy kurierskie, podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz Kancelarii Prawnej obsługę informatyczną, podmiot zewnętrzny udostępniający Kancelarii Prawnej system do wystawiania faktur, zewnętrzny hostingodawca serwera poczty elektronicznej oraz Serwisu, podmiot zewnętrzny udostępniający system do zarządzania Kancelarią Prawną.

[Okres przetwarzania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej, a po tym okresie będą przetwarzane do celów rozliczeniowych – zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kancelaria Prawna nie przetwarza danych osobowych dłużej niż przez okres wyznaczony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

[Uprawnienia osób, których dane dotyczą]

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: sekretariat@kbpp.pl lub iod@kbpp.pl

[Prawo do wniesienia skargi]

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[Wymóg podania danych osobowych]

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie pomocy prawnej.

[Prawo do wycofania zgody]

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres sekretariat@kbpp.pl lub iod@kbpp.pl Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Kancelaria Prawna nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

II. Polityka cookies

Polityka cookies została sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 r.

[Informacje o plikach cookies]

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Gdy korzystasz z naszego Serwisu, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w Serwisie. W tym celu stosujemy pliki cookies.

3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. na tablecie, smartfonie) i mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

[Do czego nasze strony używają plików cookies?]

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. Do tworzenia statystyk i analiz. Więcej na ten temat przeczytasz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

2. Do zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

3. Do dostosowania Serwisu do urządzeń i przeglądarek o różnych parametrach.

4. Do utrzymania tzw. sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

[Jakiego rodzaju plików cookies używamy?]

1. Niezbędne pliki cookies – ten typ cookies jest kluczowy do prawidłowego działania Serwisu i nie może być deaktywowany. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała poprawnie.

2. Analityczne pliki cookies pozwalają mierzyć ilość wizyt i ich przebieg, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszego Serwisu. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony cieszą się największym zainteresowaniem. Jeśli zablokujesz ten typ cookies, nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

3. Sesyjne cookies to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

4. Stałe cookies – to dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

[Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę]

1. Większość przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach domyślnie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez naszą stronę może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie Serwisu w przeglądarce.

2. Ze względu na to, że przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Użytkownika, przy pierwszej wizycie na naszej stronie prosimy o wyrażenie zgody na użycie plików cookies.

3. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

4. W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.

III. Logi serwera – dane, które mogą być przechowywane na serwerze

1. Informacje o niektórych działaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, serwerem (na którym znajduje się Serwis) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela Serwisu.

2. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytania, a także login użytkownika (w przypadku Serwisu wymagającego logowania).

3. Dane powyższe (z wyjątkiem loginu) nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z naszego Serwisu.

4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

IV. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

3. W związku z powołaniem nowego IOD, zaktualizowano dnia 27 stycznia 2022 roku.

4. W związku z aktualizacją informacji dotyczących plików cookies, zaktualizowano dnia 15 lutego 2024 r.