W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1985 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód sędziego.

W latach 1993-1997 poseł na Sejm R.P. II kadencji.  W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie w latach 1999-2000 doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu R.P. – Ministra Finansów. Od 1992r. radca prawny, a od 1998 r. adwokat.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, bankowego, windykacji (egzekucyjnego), gospodarczego, cywilnego, spółek i handlowego.

Reprezentuje strony w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Absolwent Szkoły Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.