Treść główna

Krzysztof Budnik

Adwokat, Partner +48 71 799 45 30 krzysztof.budnik@kbpp.pl Formularz kontaktowy

Doświadczenie

Adwokat, partner i założyciel Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Poseł na Sejm RP II kadencji, członek Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Reformy Prawa Karnego, poseł sprawozdawca wielu ustaw, w tym ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni Polsko-Czeskiej

Wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jerzego Buzka (nadzorujący Policję, Departament Prawny MSWiA)

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

Praca magisterska pt.: „Odpowiedzialność osoby, która skorzystała ze szkody wyrządzonej drugiemu według k.c.” napisana pod kierunkiem naukowym prof. Alfreda Kleina

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie samorządu terytorialnego i polityki lokalnej

Absolwent Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, filia we Wrocławiu

Wykładowca i trener dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw prywatnych z zakresu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (system PPP/PFT)

Posiada certyfikat mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

2007 – obecnie                 

adwokat, partner zarządzający, założyciel Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

2011 – obecnie

adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

1998 – 2011

członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu

1994 – 2007

radca prawny, adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Pretor s.c. w Wałbrzychu

1992 – obecnie

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu

1999 – 2000

doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu RP Ministra Finansów Leszka Balcerowicza

1997 – 1999

Wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jerzego Buzka (nadzorujący Policję, Departament Prawny MSWiA)

1993 – 1997

poseł na Sejm RP II kadencji

1990 – 1993

dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu

1992 – 1994

radca prawny w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu oraz w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu wałbrzyskiego

1990 – 2015

nieetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, sprawozdawca w sprawach: prawa drogowego, ochrony środowiska, pomocy socjalnej i podatkowych

1985 – 1990

asesor sądowy i sędzia w Sądach Rejonowych w Dzierżoniowie i w Wałbrzychu, orzekający w sprawach karnych oraz prawa pracy

1985                   

egzamin sędziowski

1983 – 1985

aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

1982

uczestnik seminarium w zakresie prawa cywilnego pod kierunkiem prof. Jana Kosika

1979 – 1983

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit - We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie zasady słuszności

Skontaktuj się