Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w Katedrze Postępowania Karnego.

Prowadzi badania w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym. Autor ponad 20 publikacji na temat prawnych aspektów innowacji technologicznych, administracji, prawa cywilnego, prawa pracy oraz procedury i prawa karnego.