W 1972r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1982r. doktor nauk prawnych. W 1974r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.
Od 1973r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również wykładowcą – na stanowisku profesora – w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego. Od 1996r. radca prawny, a od 2001r. adwokat. Obrońca i pełnomocnik w procesach karnych, ekspert z dziedziny prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego.