Treść główna

Włodzimierz Posnow

Adwokat, Partner Senior +48 71 799 45 30 wlodzimierz.posnow@kbpp.pl Formularz kontaktowy

Doświadczenie

Adwokat, doktor nauk prawnych

Partner senior i założyciel Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, doktor nauk prawnych

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, głównie na temat udziału czynnika społecznego w procesie karnym z podkreśleniem udziału pokrzywdzonego w procesie karnym w charakterze strony i źródła dowodowego

Współautor podręcznika akademickiego z zakresu postępowania karnego oraz współautor Komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego

2018 – obecnie               

partner senior w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

2007 – 2018               

partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

2001 – 2007

kancelaria adwokacka – praktyka indywidualna

2001 – obecnie 

adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

1997 – 2001

kancelaria radcy prawnego – praktyka indywidualna

1996

radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

1982 

obrona pracy doktorskiej pt. „Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym”, nadanie stopnia doktora nauk prawnych

1982 – 2012

adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego

1974

egzamin sędziowski

1972 – 1974

aplikacja sędziowska

1973 – 2012

pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo

1972

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

Libertas inaestimabilis res est - Wolność jest rzeczą bezcenną

Skontaktuj się