Treść główna

Elektryczne hulajnogi – nowe zasady od 20 maja 2021 r

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian mających kluczowe znaczenie dla użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Regulacje dotyczą m.in. miejsc parkingowych dla e-hulajnóg oraz opłaty za odholowanie pojazdu niewłaściwe parkowanie.

Ustawa, która wprowadza nowe zasady dla osób poruszających się pojazdami mechanicznymi, jakimi są elektryczne hulajnogi, weszła w życie dnia 20 maja 2021 roku. O komentarz w sprawie nowych regulacji, dla serwisu informacyjnego Wrocławskie Fakty, został poproszony partner Kancelarii, radca prawny Krzysztof Mitoraj.

Materiał możemy zobaczyć tutaj.

Porównaj artykuł: E-hulajnogi – komentarz eksperta

W ślad za ustawodawstwem europejskim polski prawodawca zdecydował się na uregulowanie sytuacji prawnej hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te które w ostatnich latach zdominowały ulice większości polskich miast. Nowelizacja wprowadziła w art. 2 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym trzy nowe definicje legalne: 

 • urządzenie wspomagającego ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (pkt.18a)
 • hulajnoga elektrycznej – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (pkt. 47b)
 • urządzenie transportu osobistego [UTO] – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (pkt. 47c)

Urządzenia wspomagające ruch 

Poruszający się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch powinni korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Podczas używania chodnika musi utrzymywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować mu pierwszeństwa. Ponadto, w każdym momencie musi utrzymywać prędkość pozwalającą mu na panowanie nad urządzeniem. Przy wyprzedzaniu i wymijaniu zachowywać bezpieczną odległość od pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Ustawa w szczególności zabrania:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem

Hulajnogi elektryczne

Nowelizacja zabrania korzystania z tych pojazdów dzieciom poniżej 10 roku życia. Od osób poniżej 18 roku życia wymaga legitymowania się kartą rowerową lub prawem jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Domyślnym miejscem do jazdy hulajnogą elektryczną stały się pasy i drogi rowerowe. W przypadku ich braku dopuszczalna jest jazda po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Wyższy limit pozwala na korzystanie z chodnika, jednak tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Niezależnie od miejsca obowiązuje bezwzględny limit prędkości 20km/h.

Dodatkowe ograniczenia zostały wprowadzone w sposobie parkowania. Należy to robić w miejscu do tego przeznaczonym – wyznaczonym przez zarządcę drogi np. znakiem poziomym z piktogramem hulajnogi. W razie braku takiego miejsca można parkować jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi jeżeli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. W przypadku niezastosowania się do tych zasad, grozić będzie usunięcie pojazdu przez Policję lub Straż Miejską/Gminną. Usunięcie to odbywa się na koszt właściciel. Do czasu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie hulajnogi, pojazd będzie zładował się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym

Maksymalna wysokość stawek:- za usunięcie – 123 zł- za każdą dobę przechowywania – 23 zł

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 •  ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 •  przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
 •  kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 
 •  jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 
 •  czepiania się pojazdów 
 •  jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

Urządzeni transportu osobistego (UTO)

Kierującego tym pojazdem obowiązuje limit prędkości 20km/h. W przeciwieństwie do hulajnogi elektrycznej, UTO nie może poruszać się po jezdni. Zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów, a w przypadku jej braku z chodnika lub drogi dla pieszych.

Zabronione jest:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.

Nowelizacja jest bez wątpienia początkiem ustanawiania optymalnej regulacji dotyczącej tych pojazdów. Na świecie elektryczne hulajnogi są objęte np. obowiązkiem rejestracji lub ubezpieczenia. Największą zmianą, którą zauważą, szczególnie użytkownicy wynajmowanych hulajnóg, będą modyfikacje w regulaminach operatorów dotyczące sposobu parkowania ze względu na obciążenie właściciela opłatą za nieprawidłowy postój. Dodatkowo, zmniejszane będą maksymalne prędkości rozwijane przez elektryczne hulajnogi aby sprostać ustawowemu limitowi.

Opracowanie: Martyna Skrobotowicz, stażysta