Treść główna

III CZP 11/21 – zmiana terminu

Sąd Najwyższy zdecydował o zmianie terminu posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Nowy termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w sprawie kredytów frankowych (sygn. III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z komunikatem Sądu Najwyższego, zmiana terminu posiedzenia uzasadniona jest hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN.