Treść główna

Konferencja naukowa w ramach prezentacji projektu “Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”

W dniu 8 maja 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa w ramach prezentacji projektu "Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy".

Samo Vademecum jest efektem wielomiesięcznej pracy członków dwóch inicjatyw z Warszawy i Wrocławia: Młodzi Reformują Polskę oraz Młodzi Prawnicy Usprawniają Polskę, dodatkowo wsparty stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. Konferencja we Wrocławiu stanowiła pierwsze zapoznanie odbiorców z treścią PVMP, jak również stanowiła wstęp do dyskusji nad skutecznością obowiązujących rozwiązań w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Druga konferencja połączona z oficjalną prezentacją vademecum odbędzie się w Warszawie. W konferencji wzięli udział autorzy PVMP oraz zaproszeni do panelu dyskusyjnego goście, w tym Mecenas Krzysztof Mitoraj Partner Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy. W panelu dyskusyjnym poruszone zostały kwestie z zakresu prawa kontraktowego, prawa budowlanego, prawa pracy, podatków oraz finansowania przedsiębiorstw. Dialog prowadzony z praktykami stanowi poważny trzon projektu Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy. To właśnie na tych merytorycznych spotkaniach twórcy projektu wychodzą poza sferę syntezy obowiązujących rozwiązań, dokonując ich subiektywnej oceny i proponując rozwiązania. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy zapewniała wsparcie organizacyjne konferencji, zaś wsparcie merytoryczne panelu dyskusyjnego zapewnił Mecenas Krzysztof Mitoraj.