Treść główna

Środki ochrony osobistej podczas sesji rady gminy

Ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w dniu 16 kwietnia 2020 r. wszedł w życie powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych.

Partner Kancelarii radca prawny Krzysztof Mitoraj został poproszony o wyjaśnienie przepisów dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa dla stacji TVN 24. Całość materiału możemy zobaczyć tutaj.

Porównaj artykuł: COVID-19 – obowiązek zakrywania ust i nosa.

Temat wzbudził w ostatnich dniach zainteresowanie mediów za sprawą zorganizowanej w dniu 23 kwietnia 2020 roku w Mirsku sesji rady gminy. Sesja ze względów bezpieczeństwa została zorganizowana w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku. Pozwoliło to na zachowanie dystansu między zebranymi. Radni podczas obrad korzystali ze środków ochrony osobistej – masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych, zapewnionych w miejscu, w którym odbywała się sesja. Przed rozpoczęciem obrad oraz w trakcie przerwy radni zdjęli maski i nie zachowując wymaganej odległości, wdali się w rozmowy.

Ustawa COVID

Na podstawie § 18 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z późn. zm.), które obowiązywało w dniu, w którym odbyła się sesja Rady Gminy w Mirsku, obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. administracji publicznej. (Obowiązek ten pozostaje aktualny na mocy § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 792)).

Natomiast § 18 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia przewiduje, że obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust, 1 pkt 2 lit. B i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednia obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Ten zapis wzbudził wśród radnych przekonanie, że nie mają obowiązku stosowania środków ochrony osobistej – takich jak maski i rękawiczki – w budynki Klubu Integracji Społecznej w Mirsku przed rozpoczęciem sesji, a także podczas przerw w obradach. Korzystanie ze środków ochrony osobistej w trakcie obrad, a ściąganie ich i niezachowywanie wymaganego przepisami prawa dystansu między radnymi w trakcie przerw, nie tylko jest niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, ale także każe wierzyć w pozorność stosowania masek i rękawiczek przez radnych w trakcie obrad. 

Po pierwsze, zgodnie z literalnym brzmieniem zapisów rozporządzenia, osłona ust i nosa nie jest wymagana w trakcie wykonywania czynności służbowych. Wynika z tego, że ewentualnie w trakcie sesji radni nie mieli prawnego obowiązku stosowania środków ochrony osobistej. Natomiast przed obradami i w trakcie przerw powinni je używać. 

Statut Gminy

Należy mieć także na uwadze, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., chociaż ich stosowanie jest konieczne i oczywiste, to jednak nie są jedynymi regulacjami prawnymi, do których powinni się stosować radni podczas sprawowania mandatu. Znajdują tutaj także zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie z art. 23 ust.1 zdanie pierwsze, radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radca prawny Krzysztof Mitoraj, w wypowiedzi dla TVN 24 wskazał, że taki sam zapis znajduje się w § 48 Statutu Gminy Mirsk.

Nie ulega wątpliwości, że niestosowanie środków ochrony osobistej przez radnych przed sesją rady gminy oraz podczas przerw w obradach było niezgodne nie tylko z rozporządzeniem, ale także pozostawało w sprzeczności z dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Powodowało ono bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy Mirsk, Mogło potencjalnie wpłynąć na wzrost zarażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie gminy Mirsk i w jego otoczeniu. 

Reasumując, mimo wyłączenia obowiązku stosowania osłony ust i nosa podczas wykonywania funkcji służbowych w budynkach użyteczności publicznej. Radni mają obowiązek korzystać z zapewnionych im środków ochrony osobistej przed rozpoczęciem sesji rady miasta oraz w trakcie przerw.

( link do materiału prasowego: Krzysztof Mitoraj – komentarz dla TVN 24 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-perfekcyjnie-zorganizowane-posiedzenie-rady-gminy-do-przerwy,1014326.html )

Krzysztof Mitoraj - komentarz TVN - maseczki podczas rady gminy
Źródło grafiki: Unsplash