Treść główna

Tydzień Konstytucyjny – IX edycja

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy po raz kolejny zorganizowało akcję edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja w której Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy miała okazję uczestniczyć. Tegoroczna edycja IX Tygodnia Konstytucyjnego odbywająca się w dniach 30 maja- 4 czerwca 2022 r. miała za zadanie zwrócenie uwagi uczniów biorących udział w zajęciach na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy uczestniczy aktywnie w projekcie od kilku lat.

Porównaj artykuł – Tydzień Konstytucyjny – VII edycja

W tegorocznej edycji Kancelarię reprezentowali adw. Krzysztof Budnik, adw. Michał Jerzy Skorupka, apl. adw. Bartosz Ozga, apl. adw. Oskar Skoczylas oraz stażyści Monika Mielniczuk oraz Kuba Scholzke. Przedstawiciele Kancelarii mieli przyjemność przeprowadzić zajęcia w m.in w Szkole Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia, Zespole Szkolno -Przedszkolny w Długołęce oraz Zespole Szkół Ekonomiczno- Ogólnokształcących we Wrocławiu.

Warsztaty

Tematem zajęć był ogólny zarys Konstytucji RP oraz hierarchia aktów prawa powszechnie obowiązującego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Warsztaty miały na celu wyjaśnienie i przedstawienie zagadnień takich jak pochodzenie prawa, teorie powstania państwa, zawartość treściowa Konstytucji oraz odpowiedź na pytania czym ona jest i czy ma wpływ na nasze życie. Omówione zostały hierarchia aktów prawa oraz wstęp do prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zasada prymatu praw wspólnotowego.

W toku zajęć uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat praw i obowiązków ustanowionych w Konstytucji RP a także zadać nurtujące ich pytania. Odrobina rywalizacji w postaci rozwiązywania quizu zakończyła prowadzone spotkanie.

Misja

Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym zajęciom prawo nie jest już tak obce i niezrozumiałe dla młodzieży. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie szkół i aktywne uczestnictwo uczniów, ale również mamy nadzieję spotkać się ze wszystkimi w kolejnej edycji!

Więcej informacji o IX edycji Tygodnia Konstytucyjnego można znaleźć pod linkiem:

https://stowarzyszenieholda.pl/projekty/tydzien-konstytucyjny/