Treść główna

Uchwała III CZP 11/21 – zmiana terminu

Sąd Najwyższy ogłosił, że kolejny raz zmianie uległ termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Pierwotny termin wyznaczony był na 25 marca 2021r., zmieniony kolejno na 13 kwietnia 2021r.

Zmiana terminu posiedzenia, na którym SN podejmie uchwałę w sprawie o sygn III CZP 11/21 ogłoszono w zeszłym tygodniu. Nowy termin wyznaczono na dzień 11 maja 2021r., godz. 10:00.  

Tłumacząc zmianę terminu Pierwszy Prezes SN powołał się m.in. na fakt, iż na dzień 29 kwietnia 2021r. Trybunał Sprawiedliwości UE zapowiedział wydanie orzeczenia w sprawie C-19/20 zainicjowanej pytaniem prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pytania skierowane do TSUE nie pokrywają się w całości z pytania I Prezesa SN, mogą jednak wskazać kierunek interpretacyjny.

Trybunał Sprawiedliwości UE rozważy między innymi jedną z najbardziej palących obecnie kwestii na tle sporów dotyczących kredytów frankowych, tj. możliwość uwzględnienia roszczeń banków za korzystanie przez konsumenta z kapitału, po stwierdzeniu przez sąd upadku umowy. Przypomnijmy, że do postępowania o sygnaturze C-19/20 przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanowisko RPO w sprawie możemy znaleźć tutaj. Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zajęli jasne stanowisko, że uznanie roszczeń tego typu (często wygórowanych) uniemożliwi skuteczną ochronę konsumenta na tle dyrektywy 93/13.

Ponowna zmiana terminu posiedzenia w sprawie o sygn III CZP 11/21, w tak doniosłym społecznie temacie, nie jest korzystna. Większość sądów powszechnych wstrzymuje się ze stanowczymi działaniami w prowadzonych sprawach frankowych, właśnie z uwagi na oczekiwanie na uchwałę SN. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że maj będzie miesiącem, w którym poznamy w końcu stanowisku SN.

Porównaj artykuł: Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów „frankowych”