Treść główna

Юридична допомога для громадян України / Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy / Legal support for Ukrainian citizens

Юридична фірма «Буднік, Поснів та партнери» заявляє про підтримку громадян України, які звертаються за юридичною допомогою в Польщі. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy deklaruje wsparcie obywatelom Ukrainy szukającym pomocy prawnej w Polsce.

Безумовно, українським громадянам, які шукають допомоги в Польщі, буде важко знайти себе в новій країні та іноземній правовій системі. Юридична допомога, безсумнівно, є одним із ключових питань на даний момент

Юристи Юридичної Канцелярії «Буднік, Поснів та партнери» у співпраці з ORA Wrocław та OIRP Wrocław  заявляють про готовність поділитися своїми знаннями та досвідом. Ми пропонуємо допомогу у сфері безкоштовних юридичних консультацій, зокрема з питань, пов’язаних із:

– легалізація перебування в Польщі;

– отримання дозволу на роботу та працевлаштування;

– житлові питання;

– медичні та соціальні виплати.

Спеціально для цієї мети ми запустили додаткову спеціальну адресу електронної пошти, за якою ви можете отримати більше інформації.

Будь ласка, надсилайте всі запити на адресу: ukraina@kbpp.pl .

Крім того, найближчими днями на нашому сайті з’явиться додаткова корисна інформація та поради для людей, які звертаються за юридичною допомогою.

Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy

Obywatelom Ukrainy szukającym pomocy w Polsce z całą pewnością trudno będzie odnaleźć się w nowym kraju i obcym systemie prawnym. Pomoc prawna to bez wątpienia jedna z kluczowych w tej chwili kwestii.

Prawnicy Kancelarii Prawnej Budnik Posnow i Partnerzy we współpracy z ORA Wrocław oraz OIRP Wrocław deklarują gotowość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy pomoc w zakresie bezpłatnych porad prawnych, w szczególności w sprawach związanych z:

– legalizacją pobytu w Polsce;

– uzyskaniem pozwolenia o pracę oraz zatrudnieniem;

– kwestiami mieszkaniowymi;

– świadczeniami zdrowotnymi oraz socjalnymi.

Specjalnie w tym celu uruchomiliśmy dodatkowy, dedykowany adres mailowy, pod którym można uzyskać więcej informacji.

Prosimy o kierowanie wszelkich wniosków i zapytań na adres: ukraina@kbpp.pl.

Ponadto, w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej pojawią się dodatkowe, przydatne informacje oraz wskazówki dla osób poszukujących pomocy prawnej.

Budnik, Posnow and Partners Law Firm would like to help Ukrainian citizens seeking legal assistance in Poland.

Citizens of Ukraine seeking legal assistance in Poland will certainly need a helping hand to find a way in a new country and a foreign legal system. Legal aid is undoubtedly one of the key issues at the moment. 

Lawyers of the Budnik Posnow and Partners Law Firm in cooperation with ORA Wrocław and OIRP Wrocław declare they are readiness to share their knowledge and experience.  Therefore, we offer our assistance in the field of free legal advice, in particular in such matters as:

– legalization of stay in Poland;

– obtaining work permits and employment;

– housing issues;

– health and social benefits.

We have set up an additional, dedicated e-mail address, where you can get more information.

Please direct all requests and enquiries to: ukraina@kbpp.pl .

Moreover, additional useful information and guidance for those seeking legal aid will be added to our website shortly.