Treść główna

Bogatynia – Otwarcie budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej (Odnawialne Źródła Energii)

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy uprzejmie informuje o rozpoczęciu budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Otwarcia dokonali wiceminister energii – Krzysztof Kubów, starosta zgorzelecki – Artur Bieliński oraz Prezes Klastra Zgorzeleckiego – Albert Gryszczuk. Całe przedsięwzięcie obejmie budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz budowę GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV, w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW.

Dla Zespołu Kancelarii wspierającego całe przedsięwzięcie od strony formalnoprawnej to dodatkowa motywacja i najlepsze potwierdzenie skuteczności dotychczas świadczonej obsługi prawnej. Kancelaria wspiera Uczestników procesu inwestycyjnego na każdym etapie projektu OZE, zapewniając profesjonalną obsługę prawną.

Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE to nie tylko innowacja pod względem technologicznym, ale również skomplikowane zadanie organizacyjne i prawne.

Postępowania dla instalacji OZE muszą toczyć się z uwzględnieniem specyfiki tych instalacji, jako przedsięwzięcia o nowatorskim charakterze. Występujące w ramach tych zadań tzw. Klastry energii stanowią doskonałe narzędzie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych przedsiębiorców.

W ramach klastrów energii współpracują wytwórcy energii, podmioty odpowiedzialne za jej dystrybucję oraz podmioty zainteresowane jej nabyciem na rynku lokalnym. Klaster (porozumienie) został zdefiniowany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.).

W większości przypadków proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE wymaga uzyskania następujących decyzji: (i) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; (ii) decyzji o warunkach zabudowy lub zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; (iii) pozwolenia a budowę lub zgłoszenia; (iv) pozwolenia na użytkowanie.

O szczegółach wydarzenia można przeczytać na następujących stronach: https://onoze.pl/2019/09/19/bogatynia-otwarcie-budowy-najwiekszego-w-polsce-inteligentnego-systemu-sieci-dystrybucyjnej/;

http://samorzad.pap.pl/depesze/dobre_praktyki/193377/Klaster-energii–Pierwsze-inwestycje-w-zgorzeleckim-klastrze-energetycznym