Treść główna

Michał Jerzy Skorupka

Adwokat, Partner +48 71 799 45 30 michal.skorupka@kbpp.pl Formularz kontaktowy

Doświadczenie

Adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo (Stacjonarne Jednolite Studia Magisterskie)

Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim

Praca magisterska pt. „Zmiany o charakterze systemowym dla prowadzenia polskiego procesu cywilnego po dniu 3 maja 2012 r.” napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor publikacji naukowych:

1) M.J. Skorupka [w:] Postępowanie cywilne, red. Izabella Gil, (Skrypty Becka),Warszawa 2017

2) M.J. Skorupka [w:] Postępowanie cywilne: pytania egzaminacyjne, tablice, red. Izabella Gil, (Ćwiczenia Becka), Warszawa 2015

3) M.J. Skorupka, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za bezprawne tymczasowe aresztowanie, a odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewątpliwe niesłuszne tymczasowe aresztowanie [w:] Proces karny a Konstytucja, red. Andrzej Światłowski, Kraków 2013, s. 313-323

4) M.J. Skorupka, Wprowadzenie do k.p.c. pojęcia dobrych obyczajów, „Palestra Świętokrzyska” 2012, nr 21-22, s. 38-49

Wykładowca w Katedrze Prawa na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu

Przewodniczący Rady Nadzorczej InVałbrzych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii

Związany z Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy od 2009 r.

Języki: angielski

2020 – obecnie

wykładowca w Katedrze Prawa na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu

2019 – obecnie  

przewodniczący Rady Nadzorczej InVałbrzych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2018 – obecnie       

partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

2016 – obecnie

adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

2012 – 2016

absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim

2013 – 2015

aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

2007 – 2012

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo (Stacjonarne Jednolite Studia Magisterskie)

Hominum causa omne ius constitutum sit - Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

Skontaktuj się