Treść główna

Kościół Mocy „z rozmachem” głosi słowo Boże na pl. Zamkowym. Mieszkańcy: Hałas nie do zniesienia

Gdzie jest granica wolniści do sprawowania kultu religijnego? Czy każda forma kultu jest dopuszczalna i prawnie chroniona? Czy każda forma ewangelizacja przybierajaca postać aktakcyjną na grupy docelowej mieści się w katalogu zwyczaj/obyczaj religijny? Jak powyższe okoliczności należy rozumieć wobec treści art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.) i art. 157 par. 1 PoŚ.?

W powyższym zakresie adwokat Michał Skorupka wypowiedział się dla dziennika Gazeta Wyborcza Warszawa.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20.12.2022 r., III OSK 1634/21 czym innym jest kult religijny, a czym innym uroczystość, impreza religijna. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że katolickie nabożeństwo czy dzwony nie może być wybrykiem bo jest utrwalonym społecznym zwyczajem/obyczajem. Wyłączenie z art. 157 par. 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm. – dalej jako: „PoŚ”) dotyczy uroczystości i imprez religijnych, przez które należy rozumiec np. nabożeństwa, a nie każdą formę kultu czy ewangelizacji.

Całość artykułu możemy przeczytać tutaj.

Porównaj wpis Ochrona środowiska