Treść główna

„Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Aspekty prawne”

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Difin S.A. ukazała się publikacja prawnicza "Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Aspekty prawne" pod redakcją naukową adw. dr Agnieszki Skorupki.

Publikacja naukowa „Kierunki rozwoju branży Oznawialnych Źródeł Energii. Aspekty prawne” składa się z ośmiu artykułów naukowych oraz krótkiego podsumowania, które ma charakter ogólny, odnoszący się do aktualnego stanu rozwoju OZE w Polsce napisany przez adw. Krzysztofa Budnika i adw. dr Agnieszkę Skorupkę.

Wśród ośmiu artykułów naukowych znajduje się  tekst napisany przez adw. Michała Skorupkę i adw. dr Agnieszkę Skorupkę pt.: „Kilka uwag o umowie dzierżawy jako sposobie uzyskania tytułu prawnego do gruntu pod budowę oraz eksploatację odnawialnych źródeł energii”.

Asumptem do powstania książki była ogólnopolska konferencja „Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce”, która odbyła się w dniu 23 marca 2023 r. na Uniwersytecie SWPS we wrocławskiej filii. 

Publikacja ma jednak szerszy zakres. Zawiera nie tylko teksty napisane w oparciu o wystąpienia prawników – specjalistów z zakresu OZE, ale także refleksje i przemyślenia prawników, które nie były prezentowane podczas konferencji.

W publikacji zaprezentowano kierunki rozwoju rynku energii – od energetyki całkowicie scentralizowanej do energetyki rozproszonej oraz kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej. Poruszono także realne problemy sieci elektroenergetycznych, które stanowią aktualnie największą barierę dla transformacji polskiego sektora energetycznego. Wskazano również rzeczywiste problemy, które powstają podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie odnawialnych źródeł energii. Te problemy zostały omówione na przykładzie inwestycji wiatrowej oraz umowy dzierżawy jako sposobu uzyskania tytułu prawnego do gruntu pod budowę oraz eksploatację źródła OZE. Wreszcie podjęto zagadnienia związane z przyspieszeniem procesu inwestycji i rozwoju OZE w Polsce. Zaprezentowano także kierunki rozwoju w obszarze pochłaniaczy gazów cieplarnianych i śladu węglowego oraz kredytów węglowych.

Książka ukazała się przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytet SWPS.