Treść główna

Konferencja SWPS: Kierunki rozwoju branży OZE w Polsce

Czy nasz kraj jest gotów na realizację celów i postanowień europejskiej Dyrektywy RED II? Jakie są i jakie powinny być kierunki rozwoju OZE Polsce? Czym są klastry energii? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź 23 marca 2023 r. podczas konferencji naukowej „Kierunki rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS

Już dnia 23 marca 2023 roku Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy będzie miała przyjemność moderować panele dyskusyjne na wydarzeniu, jakim jest Konferencja naukowa Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pn. Kierunki rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Dokładny program wydarzenia znajdziemy na stronie internetowej Konferencji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Radca prawny Krzysztof Mitoraj będzie moderatorem pierwszego panelu, a adwokat Krzysztof Budnik poprowadzi panel drugi. Radca prawny Krzysztof Mitoraj oraz adwokat Michał Skorupka zaprezentują wystąpienie pt. „Praktyczne aspekty tytułu prawnego do władania nieruchomością pod inwestycje w OZE” w panelu drugim.

Konferencja jest współorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu przy współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii w Warszawie i Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu. 

Dlaczego to ważne?

Stosownie do Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) w Unii Europejskiej, do roku 2050 kraje UE powinny osiągnąć neutralności klimatyczną, czyli równowagę pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Cel ten musi zostać osiągnięty na świecie najpóźniej do roku 2050: tylko wtedy globalny przyrost temperatury nie przekroczy trwale 1,5°C. Aby wdrożyć tak ambitny, aczkolwiek konieczny cywilizacyjnie cel, nie jest już wystarczające pytanie „czy?”. Należy bowiem konstruktywnie wskazać „jak?”.

Branża odnawialnych źródeł energii obejmuje przedsięwzięcia energetyczne wykorzystujące do produkcji energii siły natury, takie jak woda, słońce, wiatr, a także biopaliwa. Każde z tych niekonwencjonalnych paliw charakteryzuje się odmiennych właściwościami fizycznymi, a co za tym również określonymi wymaganiami – technicznymi oraz prawnymi. Innowacyjne przedsięwzięcia wymagają nowoczesnego prawodawstwa: przewidującego, otwartego i perspektywicznego. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać kierunki dynamicznego rozwoju gospodarki odnawialnych źródeł energii oraz likwidować ewentualne bariery legislacyjne tego rozwoju.

Odpowiednie bilansowanie zapotrzebowania energii na rynku jest równie ważne, jak sama jej produkcja. Celem produktywnego wykorzystania zasobów konieczna jest współpraca i równowaga pomiędzy podmiotami, które energię wytwarzają, konsumują, magazynują i sprzedają. Dlatego rozwój branży odnawialnych źródeł energii w skali makro uzależniony jest od efektywnego zarządzania rynkiem w skali mikro.

O czym będziemy mówić?

Celem konferencji naukowej jest omówienie aktualnych kierunków rozwoju branży OZE w Polsce oraz uczestników rynku energii odnawialnej, a także wskazanie potencjalnych barier jej rozwoju m.in. legislacyjnych czy organizacyjnych.

Podczas konferencji skupimy się m.in. na takich zagadnieniach, jak:

  • Klastry energii – czym są i dlaczego są tak ważne?
  • Lokalizacja i budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
  • Środowisko naturalne a odnawialne źródła energii
  • Proces inwestycyjny i procedury go wydłużające
  • Kwestie fiskalne
  • Bariery rozwoju branży OZE

Zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, studentów, absolwentów i doktorantów, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką wydarzenia. Wierzymy, że konferencja przyczyni się zrozumieniu wagi branży OZE w Polsce i wskaże kierunki jej rozwoju wymagające wsparcia tak, aby zeroemisyjność Rzeczpospolitej Polskiej przewidziana na rok 2050 stała się udziałem nas wszystkich.

Do zobaczenia na wydarzeniu!