Treść główna

Agnieszka Skorupka

Doświadczenie

Adwokat, doktor nauk prawnych

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim

Autorka monografii Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym, która otrzymała nagrodę główną w XI edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2018 r.

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu

Wykładowca dla kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu prawa samorządowego i zmian legislacyjnych

Związana z Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy od 2018 r.

Języki: angielski, niemiecki

2019 – obecnie

adiunkt w Katedrze Prawa na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu

2016 – obecnie

adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

2018 – obecnie      

Kancelaria Budnik, Posnow i Wspólnicy Kancelaria Prawna, adwokat

2018

nadanie stopnia doktora nauk prawnych

2012 – 2017

Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych

2013 – 2015

aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu; aplikant adwokacki w Gruszecka i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska MG we Wrocławiu

2007 – 2012

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

Skontaktuj się