Treść główna

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy i Uniwersytet SWPS

Miło nam poinformować, że Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy objęła patronat nad Szkołą Prawa, która działa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, filia we Wrocławiu.

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy objęła patronatem zajęcia w Szkole Prawa na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu 

Uniwersytet SWPS – Szkoła Prawa

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny składa się z 5 kampusów. Znajdują się one w: Warszawie, Katowicach, Sopocie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uniwersytet SWPS organizuje studia prawnicze w ramach Szkoły Prawa. Szkoła Prawa jest systemem praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników. Studenci nabywają nie tylko gruntowną wiedzę prawniczą, ale także praktyczne umiejętności prawnicze. Studenci nabywają również interdyscyplinarne kompetencje, m.in. z zakresu psychologii i zarządzania, które są niezbędne w pracy prawnika.

Uniwersytet SWPS znajduje się na 3 pozycji w kategorii najlepsze wydziały prawa w 2020 r. wg rankingu Perspektywy 2020.

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy i Szkoła Prawa SWPS

Kancelaria KBPP objęła patronatem prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Prawa na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii KBPP prowadzą dla studentów Uniwersytetu SWPS zajęcia z kluczowych dla praktyki prawnika dziedzin prawa. Kształcimy zatem studentów w dziedzinach: postępowanie cywilne, prawo nieruchomości oraz warsztaty praktyczne z umiejętności prowadzenia debaty prawniczej.

W ramach modułu prawo nieruchomości prawnicy Kancelarii prowadzą wykłady, warsztaty i konwersatoria. Pomagamy zdobywać wiedzę z takich przedmiotów jak: prawo budowlane, nadzór budowlany, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami.

Prawnicy Kancelarii KBPP dzielą się ze studentami SWPS nie tylko wiedzą merytoryczną ale i wieloletnim doświadczeniem zdobywanym na sali sądowej.

Kancelaria KBPP – praktyki zawodowe

W ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS, Kancelaria prowadzi dla studentów praktyki zawodowe. Kancelaria przyjmuje studentów SWPS zarówno w zakresie obowiązkowej praktyki na zajęciach na Uniwersytecie SWPS oraz w ramach fakultatywnej praktyki zawodowej. Dzięki praktyce zawodowej studenci mogą zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania prawa w obrębie dziedzin, którymi zajmuje się Kancelaria KBPP.