Treść główna

Uniwersytet SWPS ranking uczelni niepublicznych

Rok akademicki 2021/2022 był wymagający dla uczelni i studentów. Trwający najpierw w cieniu pandemii, a potem – wojny w Ukrainie, stanowiły wyzwania również dla środowiska akademickiego. Jak w tym czasie poradziły sobie uczelnie wyższe? Znamy już wyniki Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2022.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie zajął w klasyfikacji, jaką jest Ranking Uczelni Niepublicznych 2022 magazynu Perspektywy 2-gie miejsce w Polsce pod względem jakości kształcenia. Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy jest partnerem Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS Filia we Wrocławiu.

SWPS – Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw powstał w 2000 roku. Klasyfikacja adresowana jest do kandydatów na studia. Poprzez dostarczenie właściwych informacji we właściwym momencie ma pomóc im w optymalnym wyborze kierunku studiów i uczelni.

Perspektywy University Ranking (Poland) jako pierwszy ranking narodowy otrzymał certyfikat jakości „IREG Approved”. Certyfikat przyznany przez międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Kapituła rankingu dopasowuje go corocznie do zmieniającej się rzeczywistości. Kryteriami oceny są m.in. badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu. Kapituła ocenia także kadrę, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia. Co więcej, ważne kryteria stanowią współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów. 

Uniwersytet SWPS został również dostrzeżony przez ranking U.S. News Global Universities Ranking i w roku 2021 uznany za najlepszy w Polsce uniwersytet w kategorii Psychiatria/Psychologia. Dla uczelni jest to potwierdzenie wysokiej jakości nauczania i badań w dziedzinie psychologii.

KBPP i SWPS – współpraca

Prawnicy Kancelarii KBPP mają przyjemność prowadzić zajęcia na wydziale prawa Uniwersytetu SWPS filia we Wrocławiu. Adwokaci i radcowie prawni realizują warsztaty i wykłady z takich dziedzin jak:

  • Prawo Cywilne
  • Postępowanie Cywilne
  • Prawo Budowlane
  • Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  • Negocjacje Prawnicze
  • Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

W ramach współpracy KBPP i SWPS studenci uniwersytetu realizują w Kancelarii obowiązkowe i dobrowolne praktyki zawodowe.

Gratulujemy Uniwersytetowi SWPS imponującego wyniku i jesteśmy dumni, że wspólnie możemy kształtować przyszłość młodego pokolenia.

porównaj artykuł: Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy i Uniwersytet SWPS

Anna Tamuć-Wrońska
Senior Administrative Specialist | +48 71 799 45 30 | anna.tamuc@kbpp.pl