Treść główna

Klastry energii – uśpiony potencjał energetyki rozproszonej

Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, lokalna samowystarczalność, niskie ceny energii – te cele przyświecały w 2016 roku nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającej instytucję klastra energii. Po kilku latach ich funkcjonowania można skłonić się ku refleksji, że słuszna idea jest blokowana przez zaniechanie i brak prawnej reakcji na realne problemy.

Czym są klastry energii i dlaczego pozostają niewykorzystanym potencjałem energetyki rozproszonej? Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) umożliwia tworzenie lokalnych mikrosystemów, ale brak kluczowych i praktycznych mechanizmów, dzięki którym energetyka rozproszona stałaby się realną siłą. Aktualnie jednak nie potrafimy z nich właściwie korzystać – dlaczego?

Komentarz do aktualnego statusu quo podmiotów, jakimi są klastry energii oraz ich możliwego wykorzystania możemy przeczytać w wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 02 maja 2023 r. autorstwa adw. Michała Skorupki oraz adw. Macieja Mnitowskiego z Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy.

Całość artykułu – Klastry energii – uśpiony potencjał energetyki rozproszonej

Zobacz również – Odnawialne Źródła Energii

Zapraszamy do lektury.