Treść główna

Aplikant radcowski

Zdobywanie wiedzy i doświadczenia pod okiem renomowanych prawników to gwarant dynamicznego rozwoju i dopracowania warsztatu prawniczego niezbędnego w samodzielnej pracy z wymagającym Klientem. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko aplikant radcowski.

Jesteśmy zainteresowani podjęciem długofalowej współpracy, przez pełny okres aplikacji, a potencjalnie także i w późniejszym życiu zawodowym.

Aplikant radcowski – wymagania:

 • rozpoczęta aplikacja (ewentualnie pozytywny wynik z egzaminu na aplikację);
 • rzetelna znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
 • doświadczenie w obsłudze spółek handlowych i podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego (dodatkowy atut);
 • dobra znajomość języka angielskiego (bądź języka niemieckiego lub innego języka obcego) w mowie i piśmie (znajomość języka obcego w ujęciu biznesowym lub prawniczym będzie dodatkowym atutem)
 • prawo jazdy kategorii B (duży dodatkowy atut );
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i- współpraca z innymi w ramach Zespołu
 • terminowość, sumienność, dokładność, zwięzłość ,umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy.

Aplikant radcowski – opis stanowiska:

 • świadczenie usług prawnych na rzecz Klientów Kancelarii;
 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów;
 • stałe podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy;
 • współpraca z innymi Zespołami Kancelarii w zakresie realizowanych projektów.

Oferujemy:

 • możliwość współpracy z doświadczonymi prawnikami przy ciekawych projektach;
 • umowę o pracę na czas nieokreślony (do momentu rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego) lub umowę cywilnoprawną o współpracę (do wyboru)
 • motywacyjny system wynagradzania;
 • praktyczną naukę zawodu, występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w czynnościach sądowych i pozasądowych, udział w spotkaniach z Klientami, szerokie spektrum samodzielności przy opracowywaniu zagadnień i realizacji projektów
 • elastyczne godziny pracy umożliwiające udział w zajęciach na aplikacji, innych aktywnościach naukowych bądź społecznych,
 • możliwość finansowania aplikacji.

Termin rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2020 roku

Prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@kbpp.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Kancelarię Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu celem umożliwienia dalszego kontaktu w ramach kolejnych procesów rekrutacyjnych. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co jednakże pozostaje bez wpływu na czynności podjęte przed jej cofnięciem.