Treść główna

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Innowacyjność, niepowtarzalność, twórczość są szczególnymi wartościami. Ich ochrona służy rozwojowi wszystkich dziedzin życia społecznego. Unikalne rozwiązania techniczne oraz autorskie metody działań stanowią produkt szczególnie pożądany w gospodarce i w biznesie.

Prawo autorskie i własności przemysłowej chronią ideę, pomysł i koncepcje, które leżą u podstaw każdego sukcesu. Bezprawne naruszanie praw autorskich, przejawiające się na przykład w podszywaniu się pod cudzą markę lub kopiowanie czyjegoś dzieła lub produktu, jest wysoce szkodliwe społecznie i może rodzić po stronie sprawcy nie tylko odpowiedzialność cywilną, odszkodowawczą, ale również karną.

Jak zatem ochronić swój produkt? Jak zabezpieczyć swoją myśl przed kradzieżą?

Z drugiej strony, jak bronić się przed nonsensownymi, bezpodstawnymi oskarżeniami o plagiat?

Kancelaria posiada doświadczonych prawników w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

Prawo autorskie i własności przemysłowej – czym się zajmujemy:

  • zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc prawną w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami patentowymi,
  • mamy doświadczenie w zastępstwie procesowym i prowadzeniu sporów w szczególnych postępowaniach sądowych dotyczących praw autorskichwłasności przemysłowej,
  • prowadzimy mediację w sporach o ochronę tych praw,
  • zapewniamy wsparcie w negocjowaniu takich postanowień kontraktów, które skutecznie zabezpieczą szeroko rozumiane prawa autorskie i własności przemysłowej.

Zapraszamy do współpracy.