Treść główna

Spory sądowe

Naturalnym środowiskiem dla prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego są spotkania z ludźmi, rozwiązywanie ich życiowych problemów, aktywne występowanie na sali sądowej. Spory sądowe są niestety niekiedy nieuniknione.
Podejmujemy się zarówno spraw typowych, standardowych, jak i nietypowych, skomplikowanych, dotyczących precedensowych zdarzeń i niebagatelnych kwot. Wszystkie sprawy naszych Klientów są dla nas równie ważne. W Zespole Kancelarii są nie tylko doświadczeni praktycy, ale również adwokaci i radcowie prawni robiący karierę naukową oraz dydaktyczną. Łączymy praktykę z nauką. Doświadczenie w ustalaniu strategii i prowadzeniu procesu oraz znajomość procedury sądowej, zwłaszcza w sprawach cywilnych i karnych w czasach intensywnych zmian legislacyjnych, jest niezwykle ważna. Porównaj – artykuł: Niewykonanie umowy – przedawnienie roszczeń

Spory sądowe – czym się zajmujemy:

 • przedprocesową, wszechstronną analizą stanu prawnego i faktycznego sytuacji i statusu Klienta,
 • szacujemy koszty procesu, czas trwania sporu sądowego, opłacalność wszczęcia lub dalszego prowadzenia procesu w świetle interesów ekonomicznych i życiowych Klienta, staramy się przewidywać i określać końcowy wynik sporu sądowego,
 • ustalany strategię procesową i taktykę prowadzenia sporu sądowego,
 • z uwagi na długotrwałość postępowań sądowych, zawsze analizujemy możliwość zapewnienia wykonalności wyroków w postępowaniu zabezpieczającym,
 • doradzamy i współpracujemy z Klientami także przy czynnościach poprzedzających wszczęcie sporu sądowego (wspieramy lub reprezentujemy Klienta w rozmowach, negocjacjach i mediacji z jego kontrahentami, opracowujemy korespondencję biznesową, wezwania przedsądowe, jeżeli to tylko możliwe, poszukujemy rozwiązania problemu w negocjacjach ugodowych, przygotowujemy ugody pozasądowe),
 • w sprawach karnych wspieramy i towarzyszymy Klientowi, w każdej prawnie dopuszczalnej formie, na każdym etapie i w każdej czynności dochodzenia, śledztwa czy rozprawy sądowej, także w postępowaniach wykonawczych,
 • mamy doświadczenie w obronie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, zarówno w procesach karnych, jak i cywilnych odszkodowawczych,
 • mamy szerokie doświadczenie w zastępstwie procesowym i obronie praw Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, na rozprawach przed: sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym; występujemy także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym; mamy doświadczenie i praktykę reprezentowania praw Klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spory sądowe – czym się zajmujemy:

 • karne, karne gospodarcze i karne wykonawcze,
 • o rozwód, separację i podział majątku wspólnego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • z zakresu umów handlowych,
 • z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych,
 • korporacyjne w zakresie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
 • prawa własności nieruchomości, w tym zasiedzenia i  służebności,
 • ze stosunku najmu lub dzierżawy,
 • z zakresu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.
Zapraszamy do współpracy.