Treść główna

Prawo spółek

Sukces przedsiębiorstwa buduje się konsekwencją i ciężką pracą. Obsługa prawna Klientów biznesowych obejmuje wszystkie etapy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Specjalizacją Kancelarii jest prawo spółek. Wspieramy zarówno bieżące funkcjonowanie biznesu naszych Klientów, jak i rozwiązujemy problemy strategiczne o żywotnym znaczeniu dla istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa. Wiemy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Naszymi Klientami są zarówno małe, średnie, duże czy bardzo duże przedsiębiorstwa – zawsze rozwiązania prawne dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Przedsiębiorcy i spółki do osiągnięcia sukcesu potrzebują wsparcia prawnego na każdym etapie swojej działalności.

Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej, świadczymy pomoc korporacyjną, a także opracowujemy strategie: przekształcenia, połączenia, podziału, likwidacji lub rozwiązania spółki.

Prawnicy Kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności i celów ekonomicznych Klienta. Pomagamy korzystnie przejść przez najtrudniejsze etapy życia przedsiębiorstwa.

Prawo spółek – czym się zajmujemy:

  • doradzamy w doborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomagamy w zawiązaniu i rejestracji: spółek prawa handlowego, oddziałów oraz przedstawicielstw spółek,
  • pomagamy w pozyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji oraz w dokonywaniu koniecznych zgłoszeń i rejestracji,
  • doradzamy w bieżącej działalności (przygotowanie i obsługa obrad: zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych; opracowywanie: dokumentacji korporacyjnej, projektów uchwał, regulaminów działania organów spółek),
  • wspieramy i koordynujemy przedsięwzięcia biznesowe Klientów (porównaj: Bogatynia otwarcie),
  • opracowujemy i wdrażamy plany: przekształcenia, podziału i łączenia spółek,
  • świadczymy kompleksową obsługą prawną działalności gospodarczej,
  • reprezentujemy Klientów w relacjach z ich kontrahentami.

Zapraszamy do współpracy.