Treść główna

Szkolenia

Nasi Adwokaci i Radcowie prawni posiadają doświadczenie i kompetencje w zakresie szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców oraz ich kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych.

Prowadzimy szkolenia z takich dziedzin jak:

  • zamówienia publiczne,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w ramach stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym w zakresie informacji poufnych pracodawcy, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji pracowników oraz zasad zatrudniania i rozwiązywania umów o pracę,
  • działalność przedsiębiorców prywatnych w branży energetycznej, w tym w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej,
  • działalność przedsiębiorców prywatnych w branży gier losowych i zakładów wzajemnych.

Oferujemy także szkolenia i warsztaty z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego w tematach odpowiadających konkretnym potrzebom i wymaganiom wskazanym przez Klientów.

Na zlecenie Klienta prowadzimy stały monitoring danej dziedziny regulacji prawnej oraz przygotowujemy bieżące raporty o istotnych zmianach stanu prawnego. Szkolimy przedsiębiorców i pracowników w zakresie wdrożenia nowych regulacji prawnych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Szczególną uwagę zwracamy na możliwość praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i informacji, w sprawnym i wydajnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.  Staramy się, aby nasze wskazówki i wytyczne służyły także rozwojowi przedsiębiorstwa. 

Szkolenia – czym się zajmujemy:

  • analizujemy problemy i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wskazanych przez Klienta spraw,
  • sporządzamy audyty w zakresie prawidłowego zastosowania regulacji prawnych dotyczących bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów,
  • przygotowujemy przedsiębiorców do wdrożenia nowych regulacji prawnych,
  • opracowujemy warianty możliwych sposobów rozwiązywania bieżących problemów przedsiębiorstwa i przeszkód w jego rozwoju.

Szkolenia realizujemy w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości Klientów, a więc szkolenia i warsztaty stacjonarne zarówno w siedzibie i biurach Klienta, lokalach Kancelarii lub podmiotu zewnętrznego, oraz szkolenia i warsztaty zdalne z wykorzystaniem multimediów i środków komunikacji na odległość.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez naszych prawników, a po pozytywnym zakończeniu stosowne certyfikaty lub poświadczenia odbycia szkolenia.

Zapraszamy do współpracy.