Treść główna

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wiążą się z emocjami, dlatego ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie tylko zna przepisy prawa, ale będzie potrafił spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy, obiektywnie, z zachowaniem dystansu, i właśnie dzięki temu skutecznie zapewni ochronę interesów prawnych reprezentowanej osoby.

W praktyce najczęściej spotykanym rodzajem spraw są sprawy o: rozwód i separację, orzeczenie alimentów i zmianę wysokości zasądzonych alimentów, powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, pochodzenie dziecka, zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków, zawieranie umów majątkowych pomiędzy małżonkami.

Sala rozpraw nie jest jedynym forum rozwiązywania tego typu sporów, specyficznych z uwagi na więzy rodzinne i małżeńskie, pokrewieństwo i powinowactwo uczestników taki spraw. Jako Kancelaria przyjazna mediacji, prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego i małżeńskiego, zanim rozpoczniemy postępowanie sądowe, zmierzamy do wypracowania rozwiązania ugodowego, polubownego i zgodnego z usprawiedliwionymi oczekiwaniami Klienta.

Adwokaci z naszej Kancelarii mają doświadczenie w inicjowaniu i uczestniczeniu w postępowaniach mediacyjnych, sądowych i pozasądowych, także w bezpośrednim prowadzeniu mediacji. Posiadają certyfikaty szkoleniowe mediatora Centrum Mediacji przy Naczelnej Rady Adwokackiej.

Specyfika i trudność spraw rodzinnych niejednokrotnie wymaga wsparcia specjalistycznego psychologów, psychiatrów i terapeutów. Kancelaria współpracuje z ekspertami w tym zakresie, zapewniającymi wsparcie merytoryczne na wysokim poziomie, lojalność i poufność.

Prawo rodzinne – czym się zajmujemy:

  • prowadzimy negocjacje przedprocesowe oraz wspieramy Klientów w mediacjach sądowych i pozasądowych,
  • pomagamy w opracowaniu ugód mediacyjnych, w tym planu opieki rodzicielskiej,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących wszystkich spraw rodzinnych,
  • wspieramy Klientów sprawach majątkowych małżeńskich, zarówno w zakresie ułożenia spraw majątkowych w małżeństwie, zwłaszcza w sytuacji prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej i zawodowej przez małżonków, jak i w sytuacji konieczności zniesienia wspólności majątkowej oraz podziału majątku wspólnego,
  • ustalamy i rekomendujemy środki zmierzające do skutecznego wyegzekwowania praw rodzicielskich, małżeńskich i roszczeń alimentacyjnych.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w zastępstwie procesowym i obronie praw Klientów w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego na każdym etapie postępowania pojednawczego, zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego.

Zapraszamy do współpracy.