Treść główna

„Dowody w postępowaniu cywilnym”

Na rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa C.H. Beck w dniu 18.10.2021 r. ukaże się książka „Dowody w postępowaniu cywilnym” (tom 2) pod redakcją naukową prof. Łukasza Błaszczaka w serii System Postępowania Cywilnego, której redaktorem jest prof. Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Adw. dr Agnieszka Skorupka z naszej Kancelarii jest jednym ze autorów pozycji „Dowody w postępowaniu cywilnym” (tom 2).

Publikację możemy zobaczyć tutaj:

Nowa publikacja

Publikacja „Dowody w postępowaniu cywilnym” tom 2 pod redakcją naukową prof. Łukasza Błaszczaka w serii System Postępowania Cywilnego (C.H. Beck 2021) stanowi jedyne na rynku wydawniczym tak kompleksowe i rzetelne omówienie problematyki dowodów w postępowaniu cywilnym.

W publikacji dokładnie omówiono m.in. specyfikę postępowania dowodowego, zasady procesowe dotyczące postępowania dowodowego, postępowanie dowodowe, poszczególne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów, umowy dowodowe, dowodzenie w postępowaniu arbitrażowym oraz współpracę państw członkowskich UE w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.

W książce znajduje się także rozdział poświęcony dowodowi bezprawnemu, którego autorem jest adw. dr Agnieszka Skorupka. W tym rozdziale poruszono zagadnienia dotyczące m.in. podziału dowodów, granic dopuszczalności dowodu bezprawnego, eliminacji z postępowania oraz dowodu bezprawnego w postępowaniu arbitrażowym.

Porównaj artykuł: Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem

Nowa publikacja została napisana przez kilkudziesięciu autorów, którzy są zarówno teoretykami z zakresu prawa cywilnego procesowego, jak również praktykami (radcowie prawni, adwokaci, sędziowie). Wobec tego poruszone zagadnienia zostały omówione nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale także w praktyczny sposób.