Treść główna

Granice w Teatrze – Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy

W dniach 15 i 16 maja 2021 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych, Kancelaria KBPP miała satysfakcję aktywnie uczestniczyć w projekcie „Granice w teatrze” stworzonym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (The Polish Centre of the International Theatre Institute). Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej raportowane i nagłaśniane przypadki nadużyć w polskich teatrach i szkołach artystycznych.

W ramach wydarzenia „Granice w Teatrze” Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy opracowała i poprowadziła warsztaty prawne. „Granice w Teatrze”, to projekt przeciw przemocy i nadużyciom w teatrze i szkolnictwie artystycznym, podnoszący świadomość praw człowieka, standardy stosowania prawa i równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym. Inicjatywę stworzył Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (The Polish Centre of the International Theatre Institute).

Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań

Teatr jest sztuką kolektywną. Proces artystyczny angażuje ludzi w sposób totalny. Pracując nad rolą, często pracuje się również na własnej tożsamości, intymności i emocjach. Następuje rodzaj otwarcia i zaufania, które może prowadzić do nadużyć psychicznych i fizycznych. Ponadto, silnie hierarchiczna struktura, wciąż istniejąca w teatrze, stwarza zagrożenie stosowania różnych form przemocy. Studenci szkół teatralnych (ludzie bardzo młodzi) oddają się totalnie swojej pracy i często brakuje im świadomości własnych granic (mit ucznia i mistrza). Również wykładowcy, czasami nieświadomie, stosują wzorce w których sami zostali ukształtowani. Obie strony więc wymagają pomocy

Cel projektu

Dobra komunikacja jest warunkiem rozpowszechnianiu wiedzy i informacji o wydarzeniu ale także właściwego zrozumienia celu i przeznaczenia projektu. Celem projektu nie jest napiętnowanie poszczególnych przypadków i sprawców nadużyć ale nauka nowych standardów i twórcza wymiana doświadczeń. Korzyści z projektu odnoszą wszyscy zainteresowani. Umiejętność rozpoznawania patologii relacji i świadomość własnych granic a także świadomość nieprzekraczalnych granic pozwoli poczuć się bezpiecznie w trakcie twórczego procesu. Celem inicjatywy jest zarówno możliwie najszersze zakomunikowanie zagadnienia ale także unikanie nieporozumień i jasny przekaz o wielostronnych korzyściach płynących z projektu.

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy – Granice w Teatrze

Prawnicy Kancelarii przygotowali i poprowadzili w ramach projektu „Granice w Teatrze” warsztaty prawne „W Granicach  Prawa”. Zajęcia dotyczyły takich zagadnień, jak:

  • Czy przemoc może służyć „dla dobra sztuki” ? – granice w teatrze a prawo karne – prowadzący: adw. Paulina Gurgacz, adw. Ewa Szybińska,
  • Granice relacji „Uczeń–Mistrz”dobra osobiste i prawa człowieka – prowadzący: adw dr Agnieszka Skorupka, r.pr. Barbara Mikłaszewicz, apl. radc. Tomasz Bednarz,
  • Mobbing czy konflikt? – granice  w teatrze a prawo pracy – prowadzący: adw. Anna Mitoraj, r.pr. Krzysztof Mitoraj,
  • Sygnaliści – instytucja sygnalisty na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 – prowadzący: adw. Sabina Gurgacz, apl. adw. Karolina Ciećka.

Warsztaty przeprowadziliśmy w formie hybrydowej wykładu oraz konwersatorium. Wśród uczestników znaleźli się studenci, pedagodzy, przedstawiciele uczelni oraz instytucji sztuki. Wydarzenie miało charakter multimedialny – organizatorzy umożliwili uczestnikom udział osobisty w warsztatach na AST Wrocław oraz transmisję on-line wydarzenia.

Podsumowanie wydarzenia

W ramach projektu zrealizowano łącznie 80 godzin warsztatów i szkoleń z zakresu prawa, psychologii, komunikacji oraz czterogodzinny panel dyskusyjny. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Alina Czyżewska, mec. Krzysztof Budnik, Agata Adamiecka, Ula Kijak, Joanna Nawrocka, Anna Zubrzycki, Paweł Paszta, Marta Miłoszewska, Iga Dzieciuchowicz, Ewelina Ciszewska, Maksymilian Rogacki, Dorota Segda i Wojciech Malajkat. Grono ekspertów rozpoczęło pracę nad projektem KARTY PRAW i GRANIC PROCESU TWÓRCZEGO, z intencją by karta taka była akceptowana i podpisywana przed kolejne teatry i ośrodki edukacji artystycznej. Efektem cyklu warsztatów oraz panelu dyskusyjnego będą zebrane w e-book doświadczenia projektu.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w Projekcie. Mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do popularyzacji wiedzy i dobrych praktyk w środowisku artystycznym.

Więcej o projekcie na profilu wydarzenia: http://bit.ly/GraniceWTeatrze oraz  https://www.facebook.com/ITIPoland.