Treść główna

Prawo karne

Ważnym zakresem działalności Kancelarii jest obrona i zastępstwo procesowe osób fizycznych i prawnych w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych. Waga tych spraw wynika z tego, że dotyczą one wolności człowieka oraz istotnych spraw majątkowych.

Nasi Adwokaci prowadzą obronę na każdym etapie postępowania karnego. Biorą udział w postępowaniu przygotowawczym, podejmują czynności w dochodzeniu lub śledztwie, występują na rozprawach przed Sądem.

Warunkiem skutecznej obrony w sprawie karnej jest wzajemne zaufanie na linii obrońca – oskarżony.

Gdy zawiłość i waga sprawy wymaga tego, do obrony Klienta dedykujemy zespół prawników, który opracowuje strategię procesową prowadzonej sprawy. Nasze doświadczenie wskazuje, że również w sprawach karnych praca zespołowa przynosi bardzo dobre efekty, chroniąc prawa naszych Klientów.

W sprawach karnych reprezentujemy również pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Wspieramy także świadków w trakcie składania zeznań, jako ich pełnomocnik.

Doradzamy naszym Klientom w sprawach karnych także wówczas, gdy nie jest jeszcze wszczęte jakiekolwiek postępowanie karne. W ten sposób możliwe jest zapobieganie ryzyku odpowiedzialności karnej, szczególnie w dziedzinach, gdzie regulacje prawne są niejasne, nieczytelne lub niezrozumiałe.

Posiadanie licznego Zespołu prawników karnistów pozwala Kancelarii na podejmowanie się obrony lub reprezentacji pokrzywdzonych w różnych rodzajowo sprawach z szeroko rozumianej dziedziny, jaką jest prawo karne..

Prawo karne – w czym się specjalizujemy:

  • przestępstwa gospodarcze, nadużycia zaufania, działania na szkodę zarządzanego podmiotu,
  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • błąd w sztuce lekarskiej oraz odpowiedzialności karnej i zawodowej lekarzy,
  • przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne,
  • przestępstwa na szkodę środowiska.

Zapraszamy do współpracy.