Treść główna

Vinted – problemy z wypłatami pieniędzy

Nowa platforma sprzedaży Vinted funkcjonuje od połowy maja. Pomimo tak krótkiego czasu działalności pojawiają się liczne sygnały użytkowników, którzy nie mogą uzyskać zapłaty za sprzedane przedmioty - transakcje są bowiem "zawieszone". Czy użytkownicy Vinted mogą dochodzić swoich praw?

Na pytanie, czy i jakie działania mogą podjąć użytkownicy Vinted w związku z problemami z wypłatami swoich pieniędzy odpowiada adw. dr Agnieszka Skorupka w rozmowie z TOK FM – Problemy Vinted. Klienci czekają na pieniądze. „Jak się nie upomnieć, to nie powiedzą” .

Nowa wersja platformy Vinted funkcjonuje od połowy maja 2022 r. Użytkownicy platformy zgłaszają jednak problemy z wypłatami pieniędzy za sprzedane przez siebie przedmioty. Opisywane są sytuacje, w których skutecznie doszło do sprzedaży przedmiotu, środki zostały wpłacone przez nowego nabywcę, jednak cały czas widnieją jako „zawieszone” na koncie sprzedającego. Sprzedający nie mają do nich dostępu, pomimo, że przedmiot został sprzedany i wysłany.

Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak wskazuje Agnieszka Orlińska z biura prasowego UOKiK, od początku czerwca do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło kilkadziesiąt sygnałów o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Vinted. Odpoczątku 2022 roku było ich ok. 95 i dotyczyły także zablokowanych pieniędzy. Łącznie na platformę Vinted UOKiK otrzymał ponad 170 skarg.

Użytkownicy Vinted nie pozostają bezradni

Osoby, który nie otrzymały swoich środków pieniężnych od Vinted mogą podjąć kilka działań. Dr Agnieszka Skorupka wskazuje, że poza zgłoszeniem się do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów mogą skorzystać z porad Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Podmioty te mogą podjąć w imieniu konsumenta interwencję. Użytkownicy mogą również samodzielnie wytoczyć powództwo lub przyłączyć się do takiego postępowania, jeżeli okaże się, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Dr Agnieszka Skorupka podkreśla, że w grę może wchodzić także zgłoszenie roszczenia do rzecznika finansowego i skierowane roszczenia bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych. W regulaminie platformy jest zapis, że Vinted „nie bierze udziału w przetwarzaniu i przechowywaniu pieniędzy. Pozostawia to specjalistom w zakresie usług finansowych”. Dostawcą usług finansowych jest spółka Adyen, która jest nadzorowana przez holenderski bank. Innymi słowy: by moc korzystać z platformy trzeba zaakceptować regulamin Adyen. Co to oznacza? Klient i tak ma możliwość dochodzenia swoich praw na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Warto pamiętać, że w tym wypadku użytkownik platformy może też domagać się zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, co wynika z kolei z kodeksu cywilnego.

W opinii dr Agnieszki Skorupki, nawet jeśli Vinted będzie się chciał wyłączyć z odpowiedzialności, bo powierzył wykonanie czynności profesjonalnemu podmiotowi usług płatniczych, to użytkownik będzie mógł powołać się na art. 415 kodeksu cywilnego. Mówi on wprost: szkodę, która została wyrządzona, trzeba naprawić. Oczywiście możemy też mówić o domniemaniu winy w wyborze na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego i kwestii zaniedbania Vinted, który sam do końca nie dopilnował wszystkiego.

Porównaj artykuł – Spory sądowe