Treść główna

VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Partnerzy Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy mieli przyjemność uczestniczyć w VIII Wrocławskim Seminarium Karnoprocesowym. Temat konferencji dotyczył procesu karnego w państwach niepraworządnym oraz zagadnień związanych z niezawisłością sądów i niezależnością sędziego, a także pozycją oskarżonego w procesie karnym.

VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe odbyło się 17 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Tegoroczna edycja miała charakter wyłącznie stacjonarny. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów z ekspertami w dziedzinie prawa karnego oraz do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed sądownictwem.

Podczas seminarium omówiono wiele ważnych istotnych dotyczących procesu karnego, w tym zagadnień związanych z niezależnością sądów i niezależnością sędziego. Niezawisłość sądów jest kluczowym elementem demokratycznego państwa prawnego i należy ją chronić za wszelką cenę. Równie ważna dla zapewnienia rzetelności i sprawiedliwości procesu jest ochrona praw oskarżonych w procesie karnym.

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy jest zaangażowana w rozwój prawa, w tym również prawa karnego i demokracji w Polsce i na świecie.

VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe było ważnym wydarzeniem naukowym, które pozwoliło Partnerom Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy na wymianę doświadczeń z ekspertami w tej dziedzinie. Konferencja poświęcona była niezawisłości sądów, niezależności sędziego oraz pozycji oskarżonego w procesie karnym, co stanowi kluczowe zagadnienia dla zapewnienia rzetelności i sprawiedliwości w procesie karnym.

Kierujemy podziękowania i wyrazy uznania dla Organizatorów, Partnerów i Uczestników VIII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego za ich zaangażowanie i udział w konferencji. Temat seminarium był bardzo ważny dla ochrony praworządności i demokracji, a jego wkład w rozwój prawa karnego i zapewnienie rzetelności procesu karnego. Dzięki ich zaangażowaniu seminarium stało się doskonałą okazją do wymiany poglądów i do poszerzenia wiedzy w dziedzinie prawa karnego.

Porównaj artykuł: Kierunki Rozwoju branży OZE w Polsce

Seminarium Karnoprocesowe